sorgfrihet

sorgfriheten

(-)(-)
Substantiv

Synonymer

  • ro

    [ poetisk ]