soldat

soldaten

soldater

soldaterna

Substantiv
Vanligast militärväsen
soldat
En soldat är en enskild kombattant eller krigsman oavsett tjänstegrad, men ordet kan också syfta specifikt på en menig person som inte har någon befälsgrad.

Synonymer

historia

Synonymer

Synonymer