slippage

slippages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet slippage har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom typografi
  • Inom generell
lingvistik
typografi
generell

Ordet slippage inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till slippage (inom lingvistik)

Ordet slippage inom typografi

oskärpa i tryckning

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Möjliga synonymer till slippage (inom typografi)

Ordet slippage inom generell

a decrease of transmitted power in a mechanical system caused by slipping

Diskussion om ordet slippage