shut up

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet shut up

shut up

Adjektiv

Diskussion om ordet shut up

shut up

shut up
shut up
shut up
Verb

Hur används ordet shut up

  • "The children shut up when their father approached"

Ordet shut up har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vapen
  • Inom kemi
generell
vapen
kemi

Vad betyder shut up inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till shut up (inom generell)

Ordet shut up inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till shut up (inom vapen)

Möjliga synonymer till shut up (inom vapen)

Ordet shut up inom kemi

Synonymer till shut up (inom kemi)

Möjliga synonymer till shut up (inom kemi)

Diskussion om ordet shut up