shun

shun
shunned
shunned
Verb

Översättningar

Ordet shun har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom förkortning
juridik
generell
förkortning

Ordet shun inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Ordet shun inom generell

avoid and stay away from deliberately; stay clear of

Synonymer till shun (inom generell)

Ordet shun inom förkortning

Synonymer till shun (inom förkortning)

Möjliga synonymer till shun (inom förkortning)

Diskussion om ordet shun