seclusion

seclusions
Substantiv

Översättningar

Synonymer till seclusion

Ordet seclusion har 2 betydelser

  • Inom barn
  • Inom botanik
barn
botanik

Vad betyder seclusion inom barn ?

the act of secluding yourself from others

Översättningar (inom barn)

Svenska

Ordet seclusion inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till seclusion (inom botanik)

Möjliga synonymer till seclusion (inom botanik)

Diskussion om ordet seclusion

  • - 2009-06-06

    substantiv, inte "Noun"