confinement

confinements
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till confinement

Hur används ordet confinement

  • "he was held in solitary confinement"

Ordet confinement har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom barn
  • Inom juridik
bildligt
barn
juridik

Vad betyder confinement inom bildligt ?

the state of being confined

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till confinement (inom bildligt)

Ordet confinement inom barn

Översättningar (inom barn)

Svenska

Synonymer till confinement (inom barn)

Möjliga synonymer till confinement (inom barn)

Ordet confinement inom juridik

restraint of a person's liberty

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till confinement (inom juridik)

Möjliga synonymer till confinement (inom juridik)

Diskussion om ordet confinement