solitariness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till solitariness

Ordet solitariness har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet solitariness inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet solitariness inom generell

the disposition to enjoy being alone

Synonymer till solitariness (inom generell)

Diskussion om ordet solitariness