scent

scents
Substantiv

Ordet scent har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
  • Inom jakt
  • Inom jakt
bildligt
vardagligt
jakt
jakt

Vanligast betydelse av ordet scent inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till scent (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet scent inom vardagligt

an odor left in passing by which a person or animal can be traced

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till scent (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till scent (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet scent inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Synonymer till scent (inom jakt)

Möjliga synonymer till scent (inom jakt)

Ovanlig betydelse av ordet scent inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Diskussion om ordet scent

scent

scent
scented
scented
Verb

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Synonymer till scent (inom jakt)

Ordet scent har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet scent inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till scent (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till scent (inom vardagligt)

Ordet scent inom generell

catch the scent of; get wind of

Översättningar (inom generell)

Synonymer till scent (inom generell)

Möjliga synonymer till scent (inom generell)

Möjliga synonymer till scent (inom generell)

Diskussion om ordet scent