sång

sången

sånger

sångerna

Substantiv
Vanligast musik

Synonymer

Har undergrupp

det ljud som fåglar och vissa insekter frambringar

Synonymer