canto

cantos
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet canto har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Vad betyder canto inom musik ?

the highest part (usually the melody) in a piece of choral music

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till canto (inom musik)

Ordet canto inom generell

a major division of a long poem

Diskussion om ordet canto

canto

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur används ordet canto

  • "( Bel canto betyder vacker sång på italienska och är en sångstil inriktad mot vacker tonbildning snarare än dramatisk och expressiv sång. )"
  • "Det är mycket det som bel canto handlar om, att uttrycka sig med rösten känslomässigt."
  • "Bel canto"
  • "Bel canto betyder vacker sång på italienska vilket är precis vad som kommer att serveras."

Rim på canto

Vad betyder canto inom musik ?

Canto (lånord från engelska) är en form av indelning i en lång dikt, speciellt en episk. https://sv.wikipedia.org/wiki/Canto

Möjliga synonymer till canto

Diskussion om ordet canto