rumple

rumple
rumpled
rumpled
Verb

Översättningar

Ordet rumple har 4 betydelser

  • Inom måleri
  • Inom sömnad
  • Inom konst
  • Inom bildligt
måleri
sömnad
konst
bildligt

Ordet rumple inom måleri

Översättningar

Möjliga synonymer till rumple

Ordet rumple inom sömnad

Synonymer till rumple

Ordet rumple inom konst

Synonymer till rumple

Ordet rumple inom bildligt

become wrinkled or crumpled or creased

Synonymer till rumple