revered

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till revered

Hur används ordet revered

  • "revered holy men"

Ordet revered har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom ålderdomlig
  • Inom generell
religion
ålderdomlig
generell

Ordet revered inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till revered (inom religion)

Möjliga synonymer till revered (inom religion)

Ordet revered inom ålderdomlig

Synonymer till revered (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till revered (inom ålderdomlig)

Ordet revered inom generell

worthy of adoration or reverence

Synonymer till revered (inom generell)

Möjliga synonymer till revered (inom generell)

Diskussion om ordet revered

revere

revere
revered
revered
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till revere (inom generell)

Vad betyder revere inom generell, generell, generell ?

Möjliga synonymer till revere

Diskussion om ordet revere