reservoir

reservoirs
Substantiv

Synonymer till reservoir

Hur används ordet reservoir

  • "a reservoir of talent"

Ordet reservoir har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
generell
sport

Vad betyder reservoir inom generell ?

a large or extra supply of something

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till reservoir (inom generell)

Ordet reservoir inom sport

a lake used to store water for community use a tank used for collecting and storing a liquid (as water or oil)

Översättningar (inom sport)

Synonymer till reservoir (inom sport)

Möjliga synonymer till reservoir (inom sport)

Diskussion om ordet reservoir

  • stiltet - 2009-06-11

    Vattentank