canister

canisters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till canister

Ordet canister har 3 betydelser

  • Inom vapen
  • Inom kemi
  • Inom fåglar
vapen
kemi
fåglar

Ordet canister inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska
  • kardus  [ militärväsen ]

Synonymer till canister (inom vapen)

Möjliga synonymer till canister (inom vapen)

Ordet canister inom kemi

metal container for storing dry foods such as tea or flour

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till canister (inom kemi)

Möjliga synonymer till canister (inom kemi)

Ordet canister inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till canister (inom fåglar)

Diskussion om ordet canister