renbete

renbetet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet renbete

  • "– i ser att privatpersoner inte är villiga att låna ut sina marker till renbete, till jakt och till fiske."
  • "Det i de marker i gränslandet mellan Jämtland och Västernorrland som utnyttjas av samebyn Jiingevaerie till renbete."
  • "Slutet nära i seg tvist om renbete"
  • "Fastighetsägarna kräver arrende för att upplåta sina marker till renbete under vinterperioden och vill också ha garantier om skadestånd för de skador som de betande renarna orsakar på bland annat skogsplanteringar."
  • "Samerna vann tvist om renbete"
  • "Med en ren i spetsen marscherade i Stockholm i dag renägare från byn Saarivouma i protest mot Norges beslut att inte tillåta renbete på norsk mark."
  • "Katastrofhjälp för förstört renbete"
  • "Fler markägare förbjuder renbete"
  • "Fem samebyar vädjar till Sveriges regering om hjälp med att få tillgång till fritt renbete i Härjedalen."
  • "Samebyar vädjar till staten om renbete"

Relaterat till renbete

djurskötsel

Diskussion om ordet renbete