gödboskap

gödboskapen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Relaterat till gödboskap

djurskötsel

Diskussion om ordet gödboskap