red-hot

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till red-hot

Hur används ordet red-hot

  • "a red-hot line drive"
  • "red-hot information"
  • "a red-hot mama"
  • "a red-hot speech"

Ordet red-hot har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom generell
  • Inom slang
färg
generell
slang

Ordet red-hot inom färg

Översättningar (inom färg)

Möjliga synonymer till red-hot (inom färg)

Ordet red-hot inom generell

characterized by intense emotion or interest or excitement

glowing red with heat

Synonymer till red-hot (inom generell)

Uttryck till red-hot (inom generell)

Ordet red-hot inom slang

Synonymer till red-hot (inom slang)

Diskussion om ordet red-hot