full-back

full-backs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till full-back

Diskussion om ordet full-back

pullback

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet pullback

pull back

pull back
pulled back
pulled back
Verb

Hur används ordet pull back

  • "Pull back your arms!"

Ordet pull back har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom trädgårdskonst
  • Inom generell
  • Inom konst
ålderdomlig
trädgårdskonst
generell
konst

Ordet pull back inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till pull back (inom ålderdomlig)

Ordet pull back inom trädgårdskonst

Synonymer till pull back (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till pull back (inom trädgårdskonst)

Ordet pull back inom generell

move to a rearward position; pull towards the back

Ordet pull back inom konst

pull back the sling of (a bow)

Synonymer till pull back (inom konst)

Diskussion om ordet pull back