prune

prunes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet prune har 2 betydelser

  • Inom botanik, mat
  • Inom generell
botanik, mat
generell

Vad betyder prune inom botanik, mat ?

dried plum

Översättningar

Svenska

Ordet prune inom generell

Översättningar

Svenska

prune

prune
pruned
pruned
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet prune har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom botanik
botanik
botanik

Ordet prune inom botanik

Översättningar

Synonymer till prune

  • top [ botanik ]

Möjliga synonymer till prune

Ordet prune inom botanik

Översättningar

Svenska

Synonymer till prune

Möjliga synonymer till prune