pricka av

prickar av

prickade av

prickat av

pricka av

Verb