predicate

predicates

Substantiv
lingvistik
satsdel som uttrycker subjektets verksamhet, t ex 'skäller' i 'hunder skäller'

Synonymer
predicate

predicate

predicates

predicated

predicated

predicating

Verb
affirm or declare

Synonymer

Synonymer

predicate

Adjektiv

Synonymer