practised

Adjektiv

Synonymer till practised

Möjliga synonymer till practised

Diskussion om ordet practised

practise

practise
practised
practised
Verb

Ordet practise har 2 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom ekonomi
hundar
ekonomi

Ordet practise inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Möjliga synonymer till practise (inom hundar)

Ordet practise inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till practise (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till practise (inom ekonomi)

Diskussion om ordet practise