poke around

poke around
poked around
poked around
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet poke around