paleontolog

paleontologen

paleontologer

paleontologerna

Substantiv
geologi
specialist på utdöda växter och djur