off-the-cuff

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till off-the-cuff

Diskussion om ordet off-the-cuff

off-the-cuff

Adjektiv

Möjliga synonymer till off-the-cuff

Diskussion om ordet off-the-cuff