in passing

Vanliga uttryck

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till in passing

Diskussion om ordet in passing

in passing

Adverb

Översättningar

Hur används ordet in passing

  • "he made this remark in passing"

Vad betyder in passing inom vanliga uttryck ?

incidentally; in the course of doing something else

Möjliga synonymer till in passing

Diskussion om ordet in passing

in passing

Adverbial

Diskussion om ordet in passing