incidentally

Vanliga uttryck

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till incidentally

Diskussion om ordet incidentally

incidentally

Adverb

Hur används ordet incidentally

  • "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"

Ordet incidentally har 3 betydelser

  • Inom vanliga uttryck
  • Inom generell
  • Inom juridik
vanliga uttryck
generell
juridik

Ordet incidentally inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till incidentally (inom vanliga uttryck)

Ordet incidentally inom generell

Synonymer till incidentally (inom generell)

Uttryck till incidentally (inom generell)

Ordet incidentally inom juridik

in an incidental manner

Synonymer till incidentally (inom juridik)

Möjliga synonymer till incidentally (inom juridik)

Diskussion om ordet incidentally