oddity

oddities
Substantiv

Översättningar

Ordet oddity har 4 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom generell
  • Inom typografi
  • Inom generell
fysik
generell
typografi
generell

Ordet oddity inom fysik

Översättningar

Möjliga synonymer till oddity

Ordet oddity inom generell

eccentricity that is not easily explained

Synonymer till oddity

Ordet oddity inom typografi

a strange attitude or habit

Översättningar

Synonymer till oddity

Möjliga synonymer till oddity

Ordet oddity inom generell

Synonymer till oddity

Möjliga synonymer till oddity