motorisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet motorisk

 • "Det handlar då om exempelvis fördröjd motorisk utveckling, fallrisk, och risk för felställning av leder."
 • "Under vårterminen 2016 öppnade Gefle GF en ny hall speciellt anpassad till den typen av motorisk träning som parkouren är en del av."
 • "Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram en kommun som arbetar aktivt för att skapa möjligheter för att barn och ungdomar ska få en grundläggande motorisk träning."
 • "Genom att aktivera dessa kretsar med motorisk inlärning kunde vi påskynda hjärnans återhämtning."
 • "– En majoritet av barnen motsvarar förväntningarna på språklig, motorisk och kognitiv förmåga när de är två och ett halvt, och det visar att vården de erbjudits har gjort att de klarar sig bra."
 • "De områden i hjärnan som svarar för motorisk kontroll, minnesförmåga och problemlösningar är bättre bevarade."
 • "Om du bygger upp ett bra och starkt skelett i unga år, och en bra motorisk arsenal, kommer du ha bättre förutsättningar för resten av ditt liv."
 • "För personer med grava sömnsvårigheter eller med stor motorisk oro finns det olika varianter av tyngdtäcken att tillgå inom Region Jönköpings län."
 • "De införde bland annat motorisk träning, rörelseaktiviteter och mindfulness."
 • "– Återgången till arbetslivet underlättas av att få körkortet tillbaka, att ha en hög motorisk och kognitiv funktion och en högskoleutbildning."
 • "Det handlar då om exempelvis fördröjd motorisk utveckling, fallrisk, och risk för felställning av leder."
 • "Under vårterminen 2016 öppnade Gefle GF en ny hall speciellt anpassad till den typen av motorisk träning som parkouren är en del av."
 • "Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram en kommun som arbetar aktivt för att skapa möjligheter för att barn och ungdomar ska få en grundläggande motorisk träning."
 • "Genom att aktivera dessa kretsar med motorisk inlärning kunde vi påskynda hjärnans återhämtning."
 • "– En majoritet av barnen motsvarar förväntningarna på språklig, motorisk och kognitiv förmåga när de är två och ett halvt, och det visar att vården de erbjudits har gjort att de klarar sig bra."
 • "De områden i hjärnan som svarar för motorisk kontroll, minnesförmåga och problemlösningar är bättre bevarade."
 • "Om du bygger upp ett bra och starkt skelett i unga år, och en bra motorisk arsenal, kommer du ha bättre förutsättningar för resten av ditt liv."
 • "För personer med grava sömnsvårigheter eller med stor motorisk oro finns det olika varianter av tyngdtäcken att tillgå inom Region Jönköpings län."
 • "De införde bland annat motorisk träning, rörelseaktiviteter och mindfulness."
 • "– Återgången till arbetslivet underlättas av att få körkortet tillbaka, att ha en hög motorisk och kognitiv funktion och en högskoleutbildning."

Vad betyder motorisk inom anatomi ?

som avser rörlighet i och samordning av rörelser i leder

Diskussion om ordet motorisk