elektrokemisk

Adjektiv

Hur används ordet elektrokemisk

  • "Cirka 160 personer är anställda vid fabriken i Ljungaverk, som tillverkar processutrustning för bland annat elektrokemisk industri."
  • "Tillsammans med forskarkollegan Cristian Tunsu har han i två år arbetat med en elektrokemisk process för att rena vatten."
  • "Fysikprofessorn Ludvig Edman och hans team har i flera år forskat på LEC – ljusemitterande elektrokemisk cell."
  • "En lysande elektrokemisk cell – LEC – har länge spåtts vara framtidens ljuskälla."
  • "En lysande elektrokemisk cell - LEChar länge spåtts vara framtidens ljuskälla."
  • "Företaget, som har sin verksamhet i Ljungaverk, tillverkar utrustning för elektrokemisk industri och 95 procent av av produkterna exporteras – främst till Europa och Sydamerika."
  • "Företaget tillverkar elektroder för elektrokemisk industri och processutrustning i titan."

Diskussion om ordet elektrokemisk