makrofysik

makrofysiken

(-)(-)
Substantiv
fysik
den del av fysiken som behandlar makroskopiska objekt och system