laurel wreath

laurel wreaths
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till laurel wreath

Ordet laurel wreath har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom botanik
  • Inom generell
utbildning
botanik
generell

Ordet laurel wreath inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till laurel wreath (inom utbildning)

Ordet laurel wreath inom botanik

Synonymer till laurel wreath (inom botanik)

Möjliga synonymer till laurel wreath (inom botanik)

Ordet laurel wreath inom generell

Synonymer till laurel wreath (inom generell)

Diskussion om ordet laurel wreath