Palm

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Palm

palm

palmen
(-)
palmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • palm  [ botanik ]

Hur böjs ordet palm på svenska?

Obestämd singular: palm
Bestämd singular: palmen
Bestämd plural: palmerna

Vad betyder palm inom botanik ?

träd i familjen palmer ''(Arecaceae)''

Möjliga synonymer till palm

Diskussion om ordet palm

Palm

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Palm

palm

Verb

Diskussion om ordet palm

palm

palms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet palm har 4 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom botanik
  • Inom juridik
  • Inom anatomi
anatomi
botanik
juridik
anatomi

Vad betyder palm inom anatomi ?

The inner surface of the hand from the wrist to the base of the fingers

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till palm (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet palm inom botanik

Any plant of the family Palmae

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till palm (inom botanik)

Möjliga synonymer till palm (inom botanik)

Mindre vanlig betydelse av ordet palm inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till palm (inom juridik)

Möjliga synonymer till palm (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet palm inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Diskussion om ordet palm