Kristus

Namn

Översättningar

Engelska

Synonymer till Kristus

Hur används ordet Kristus

 • "Vi har lämningar från en av Sveriges äldsta boplatser från kanske 9 500 före Kristus och fram till den yngre järnåldern, på gränsen in i vikingatiden, säger Elisabeth Rudebeck, arkeolog på Sydsvensk arkeologi."
 • "– Vi har bland annat hittat en stenyxa från slutet av jägarstenålder, ungefär 7.000 år före Kristus, säger Daniel Andersson, projektledare på Trafikverket."
 • "Tankarna går till att det är en rituell plats, men också en plats där juridiska funktioner och maktrelationer har ägt knutits under århundradena, inte minst omkring 600- och 700-talet efter Kristus, säger Mikael Henriksson."
 • "– Vi har gjort massor av fynd som sträcker sig från 8 000 år före Kristus till 500 efter, säger Helene Victor."
 • "” Detta visar att koppar brutits i Sverige redan 400 år före Kristus – det vill säga mer än dubbelt så länge jämfört med vad vi tidigare trott ”, säger Richard Bindler, professor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet."
 • "Analyser av sedimentarkiv från Gruvsjön vid Garpenbergs gruvfält visar tydliga spår av malmbrytning redan 375 före Kristus."
 • "Den är från omkring 700 år före Kristus och därmed också det äldsta daterade föremålet i muséets samlingar."
 • "Den är från omkring 700 år före Kristus och därmed också det äldsta daterade föremålet i muséets samlingar."
 • "Dolken dateras till äldre bronsåldern, vilket innebär 1600 till 1300 före Kristus."
 • "När jag grävde mer i kyrkböckerna hittade jag en liten förteckning : ” Gården känd innan Kristus känd i landet ”."

Vad betyder Kristus inom religion ?

Fotograf: Wikipedia
Jesus, den korsfäste

Möjliga synonymer till Kristus

Diskussion om ordet Kristus

Kristus

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet Kristus

 • "Vi har lämningar från en av Sveriges äldsta boplatser från kanske 9 500 före Kristus och fram till den yngre järnåldern, på gränsen in i vikingatiden, säger Elisabeth Rudebeck, arkeolog på Sydsvensk arkeologi."
 • "– Vi har bland annat hittat en stenyxa från slutet av jägarstenålder, ungefär 7.000 år före Kristus, säger Daniel Andersson, projektledare på Trafikverket."
 • "Tankarna går till att det är en rituell plats, men också en plats där juridiska funktioner och maktrelationer har ägt knutits under århundradena, inte minst omkring 600- och 700-talet efter Kristus, säger Mikael Henriksson."
 • "– Vi har gjort massor av fynd som sträcker sig från 8 000 år före Kristus till 500 efter, säger Helene Victor."
 • "” Detta visar att koppar brutits i Sverige redan 400 år före Kristus – det vill säga mer än dubbelt så länge jämfört med vad vi tidigare trott ”, säger Richard Bindler, professor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet."
 • "Analyser av sedimentarkiv från Gruvsjön vid Garpenbergs gruvfält visar tydliga spår av malmbrytning redan 375 före Kristus."
 • "Den är från omkring 700 år före Kristus och därmed också det äldsta daterade föremålet i muséets samlingar."
 • "Den är från omkring 700 år före Kristus och därmed också det äldsta daterade föremålet i muséets samlingar."
 • "Dolken dateras till äldre bronsåldern, vilket innebär 1600 till 1300 före Kristus."
 • "När jag grävde mer i kyrkböckerna hittade jag en liten förteckning : ” Gården känd innan Kristus känd i landet ”."

Vad betyder Kristus inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Jesus, den korsfäste

Diskussion om ordet Kristus