koagulera

koagulerar
koagulerade
koagulerat
Verb

Översättningar

Synonymer till koagulera

Hur böjs ordet koagulera på svenska?

Presens: koagulerar
Preteritum: koagulerade
Supinum: koagulerat

Hur används ordet koagulera

  • "De flesta råttgift baseras på ämnen som förhindrar blodets förmåga att koagulera."
  • "Läkaren berättar för rätten att det var viktigt att ge barnet en sådan lösning för att blodet inte skulle koagulera."
  • "Därefter följer insuliner och liknande till diabetiker, läkemedel mot astma och lungsjukdomen kol, vitamin K och andra medel som får blodet att koagulera lättare vid exempelvis blödarsjuka samt så kallade neuroleptiska medel mot bland annat schizofreni och psykoser."
  • "– Ja blir det en kvarstående och för långvarig, så kan alltså blodet koagulera."
  • "Den felaktiga injektionen innehåller ett läkemedel som hindrar blodet från att koagulera."
  • "Då behövs ny blodplasma som kan få blodet att koagulera."
  • "Tunga mediciner pumpas genom kroppen för att hindra blodet från att koagulera, vilket ökar risken för blödningar och infarkter."
  • "Alltså blodproppar och låga nivåer av blodplättar vilket gör att blodet har svårare att koagulera."
  • "Patienten hade fått dubbel dos av ett läkemedel mot blodproppar – vilket hindrar blodet från att koagulera."
  • "För att inte blodet ska koagulera under måltiden sprutar lusen in ett blodförtunningsmedel."

Diskussion om ordet koagulera