kick in

kick in
kicked in
kicked in
Verb

Översättningar

Synonymer till kick in

Hur används ordet kick in

  • "kick in the doors"

Ordet kick in har 4 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom musik
  • Inom norgespec
  • Inom generell
skämtsamt
musik
norgespec
generell

Ordet kick in inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till kick in (inom skämtsamt)

Ordet kick in inom musik

Synonymer till kick in (inom musik)

Möjliga synonymer till kick in (inom musik)

Ordet kick in inom norgespec

Synonymer till kick in (inom norgespec)

Möjliga synonymer till kick in (inom norgespec)

Ordet kick in inom generell

open violently

Synonymer till kick in (inom generell)

Diskussion om ordet kick in