kasta upp

kastar upp
kastade upp
kastat upp
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kasta upp på svenska?

Presens: kastar upp
Preteritum: kastade upp
Supinum: kastat upp

Ordet kasta upp har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom generell
medicin
bildligt
generell
generell

Ordet kasta upp inom medicin

Översättningar

Engelska

Synonymer till kasta upp

Möjliga synonymer till kasta upp

Ordet kasta upp inom bildligt

väcka en fråga eller problem

Översättningar

Synonymer till kasta upp

Möjliga synonymer till kasta upp

Ordet kasta upp inom generell

Översättningar

Synonymer till kasta upp

Möjliga synonymer till kasta upp

Ordet kasta upp inom generell

Möjliga synonymer till kasta upp