intäkt

intäkten
intäkter
intäkterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet intäkt på svenska?

Obestämd singular: intäkt
Bestämd singular: intäkten
Obestämd plural: intäkter
Bestämd plural: intäkterna

Hur används ordet intäkt

 • "– Jag hade börja rida igen och det tog Försäkringskassan som intäkt för att jag kunde minska min sjukskrivningsgrad."
 • "Det sätter en press nedåt på räntekostnaderna, en intäkt låntagarna istället kan använda för att amortera på sina lån."
 • "En aktuell prislapp måste tas fram för respektive förslag där markområdena i och kring den gamla Centralstationen räknas som intäkt i förslaget med en flytt av Centralstationen."
 • "– Jag hade börja rida igen och det tog Försäkringskassan som intäkt för att jag kunde minska min sjukskrivningsgrad."
 • "– Det är absolut fel redovisat, intäkterna för biljettförsäljningen ska finnas med som intäkt i resultaträkningen, inte bokföras på ett skuldkonto."
 • "Det sätter en press nedåt på räntekostnaderna, en intäkt låntagarna istället kan använda för att amortera på sina lån."
 • "– Det är absolut fel redovisat, intäkterna för biljettförsäljningen ska finnas med som intäkt i resultaträkningen, inte bokföras på ett skuldkonto."
 • "– Det är absolut fel redovisat, intäkterna för biljettförsäljningen ska finnas med som intäkt i resultaträkningen, inte bokföras på ett skuldkonto."
 • "En aktuell prislapp måste tas fram för respektive förslag där markområdena i och kring den gamla Centralstationen räknas som intäkt i förslaget med en flytt av Centralstationen."
 • "I inkomstberäkningen fanns en sänkning av den statliga skatten för högre avlönade med, med en minskad intäkt för staten under 2014 beräknad till tre miljarder."
 • "– Det är absolut fel redovisat, intäkterna för biljettförsäljningen ska finnas med som intäkt i resultaträkningen, inte bokföras på ett skuldkonto."
 • "I inkomstberäkningen fanns en sänkning av den statliga skatten för högre avlönade med, med en minskad intäkt för staten under 2014 beräknad till tre miljarder."
 • "– Det är absolut fel redovisat, intäkterna för biljettförsäljningen ska finnas med som intäkt i resultaträkningen, inte bokföras på ett skuldkonto."
 • "– Det är absolut fel redovisat, intäkterna för biljettförsäljningen ska finnas med som intäkt i resultaträkningen, inte bokföras på ett skuldkonto."
 • "Han tog sitt eget välmenande till intäkt för sin rätt att agera, som om det inte krävdes något mer än att tro på det man gör för att man ska få handla mot ett folks vilja."
 • "I inkomstberäkningen fanns en sänkning av den statliga skatten för högre avlönade med, med en minskad intäkt för staten under 2014 beräknad till tre miljarder."
 • "Han hänvisade till att det minsann inte gick så bra för Körslaget på TV 4 heller och tog det som intäkt för att tittarraset inte berodde på programmet."
 • "I inkomstberäkningen fanns en sänkning av den statliga skatten för högre avlönade med, med en minskad intäkt för staten under 2014 beräknad till tre miljarder."
 • "Han tog sitt eget välmenande till intäkt för sin rätt att agera, som om det inte krävdes något mer än att tro på det man gör för att man ska få handla mot ett folks vilja."
 • "Han hänvisade till att det minsann inte gick så bra för Körslaget på TV 4 heller och tog det som intäkt för att tittarraset inte berodde på programmet."
 • "Det är en god intäkt som gjort att vi har kunnat investera ytterligare i hamnområdet och förbereda för kommande affärer, säger han."
 • "– Ett rekord för oss och en livsviktig intäkt, säger klubbens ordförande Örjan Nilsson."
 • "– Naturligtvis är det ett rekord för oss och en livsviktig intäkt, säger Örjan Nilsson."
 • "Det finns ingen annan intäkt, säger Anna Kjellander, pressansvarig på Postnord."
 • "– Biljettintäkter är vår största intäkt och är ungefär 30-35 procent av intäkterna under ett år."
 • "Då hade vi haft en intäkt på ungefär en halv miljon kronor, säger han."
 • "Rätten anser att verksamheten har pågått i betydande omfattning under två års tid och haft en årlig intäkt på ungefär 500 000 kronor."
 • "Alla tre projekten ska bidra till tillväxten för företag inom Blekinges intäktsbas, det vill säga företag som har sin huvudsakliga intäkt från marknader utanför regionen – i övriga Sverige eller utomlands."
 • "Kommunledningen konstaterar att det – trots alla röda siffror – totalt blir ett överskott, till stor del tack vare återbetalda så kallade AFA-pengar, pensioner, som gav en extra intäkt på nästan 50 miljoner."
 • "Det här ska inte tas som intäkt att åklagaren har rätt, utan mer för att tingsrätten är försiktig, säger advokat Slobodan Jovicic"

Ordet intäkt har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
ekonomi
bildligt
ekonomi

Vad betyder intäkt inom ekonomi ?

de samlade inkomsterna under en viss period

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till intäkt (inom ekonomi)

Ordet intäkt inom bildligt

Ordet intäkt inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till intäkt (inom ekonomi)

Diskussion om ordet intäkt