intäkt

intäkten

intäkter

intäkterna

Substantiv
bildligt
ekonomi