hissa

hissar

hissade

hissat

hissa

Verb
allmänt