hill

hill
hilled
hilled
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet hill

  • "She hilled the potatoes"

Ordet hill har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom biologi
generell
biologi

Vad betyder hill inom generell ?

form into a hill

Översättningar (inom generell)

Ordet hill inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Svenska
  • kupa  [ trädgårdskonst ]

Möjliga synonymer till hill (inom biologi)

Diskussion om ordet hill

hilled

Adjektiv

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till hilled

Diskussion om ordet hilled