hemul

[heˈmʉːl]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hemul

Hur uttalas ordet hemul?

[heˈmʉːl]

Ordet hemul har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom byggnadskonst
  • Inom juridik
generell
byggnadskonst
juridik

Vad betyder hemul inom generell ?

som överensstämmer med det som anses rätt eller rimligt, särskilt i fråga om juridiska förhållanden

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till hemul (inom generell)

Möjliga synonymer till hemul (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet hemul inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till hemul (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till hemul (inom byggnadskonst)

Ordet hemul inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Diskussion om ordet hemul