hallmark

hallmarks
Substantiv

Synonymer till hallmark

Ordet hallmark har 2 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom generell
typografi
generell

Ordet hallmark inom typografi

Synonymer till hallmark (inom typografi)

Ordet hallmark inom generell

a distinctive characteristic or attribute

Synonymer till hallmark (inom generell)

Uttryck till hallmark (inom generell)

Diskussion om ordet hallmark

hallmark

hallmark
hallmarked
hallmarked
Verb

Översättningar (inom generell)

Vad betyder hallmark inom generell, generell ?

garantera äkthet genom stämpling

Diskussion om ordet hallmark