härute

Okänd ordklass

Hur används ordet härute

  • "Mina barn och barnbarn bor härute och många av mina släktingar."
  • "– Ja det har ju påverkat såtillvida att vi inte kunnat använda den här altanen och sitta härute, utan vi har varit tvungna att gå in och stänga dörrarna för att det har luktat så illa."
  • "– Slåtter är inte praktiskt genomförbart härute."
  • "Det finns en sådan kreativ härute, säger Susanna Reuter elev Nordisk sångfestival"
  • "– Det är nog många äldre som kör bil härute på landet trots att de inte borde bara för att det inte finns några alternativ, menar Elsa Pettersson."
  • "– Det stora arbetet har naturligtvis proffsen fått utföra, men det är många som satsat sin fritid härute, säger Anders Gustavsson."
  • "Det är ett jävla liv härute."
  • "De är så vana vid att köra omkring härute, men de vill naturligtvis köra in till stan för det är där de får uppmärksamhet, säger Fredrik Wisén."
  • "Det är viktigt för dem som bor härute."
  • "Det är synd att man inte lyssnat på dem som bor härute."

Diskussion om ordet härute