gudom

gudomen
gudomar
gudomarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till gudom

Hur böjs ordet gudom på svenska?

Obestämd singular: gudom
Bestämd singular: gudomen
Obestämd plural: gudomar
Bestämd plural: gudomarna

Hur används ordet gudom

  • "Så lyder böneutropet översatt till svenska : ” Gud är störst, Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Gud, Jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud, Kom till bön, Kom till frälsning, Kom till framgång ( sägs enbart av shiiter ), Bönen är bättre än att sova ( sägs enbart av sunniter vid morgonbönen ), Gud är störst, Det finns ingen gudom utom Gud. ”"
  • "Så lyder böneutropet översatt till svenska : ” Gud är störst, Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Gud, Jag vittnar att Muhammed är Guds sändebud, Kom till bön, Kom till frälsning, Kom till framgång ( sägs enbart av shiiter ), Bönen är bättre än att sova ( sägs enbart av sunniter vid morgonbönen ), Gud är störst, Det finns ingen gudom utom Gud. ”"

Vad betyder gudom inom religion ?

en personifierad gud, eller en ej personifierad högre stående existens eller ett väsen inom en religion. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gudom

Möjliga synonymer till gudom

Diskussion om ordet gudom

  • - 2014-03-12

    "Gilldomm" är inte såvida bra uttal. Tycker jag då.