generalguvernör

generalguvernören

generalguvernörer

generalguvernörerna

Substantiv
Generalguvernör är titeln för den högste ämbetsmannen inom ett förvaltningsområde, ofta kallat generalguvernement.

Är en/ett