gazump

gazump
gazumped
gazumped
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till gazump

Ordet gazump har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom vardagligt
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
vardagligt
vardagligt
amerikansk engelska
generell

Ordet gazump inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet gazump inom vardagligt

vid fastighetaffärer

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till gazump (inom vardagligt)

Ordet gazump inom amerikansk engelska

Synonymer till gazump (inom amerikansk engelska)

Ordet gazump inom generell

raise the price of something after agreeing on a lower price

Diskussion om ordet gazump