frustning

frustningen
frustningar
frustningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet frustning på svenska?

Obestämd singular: frustning
Bestämd singular: frustningen
Obestämd plural: frustningar
Bestämd plural: frustningarna

Relaterat till frustning

luftström

väsljud

Diskussion om ordet frustning