snort

snort
snorted
snorted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till snort

Hur används ordet snort

  • "The drug addict was snorting cocaine every night"

Ordet snort har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder snort inom vardagligt ?

kokain etc

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet snort inom generell

make a snorting sound by exhaling hard

ingest through the nose

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till snort (inom generell)

Uttryck till snort (inom generell)

Diskussion om ordet snort

snort

snorts
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till snort (inom generell)

Ordet snort har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom sport
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom fåglar
vardagligt
sport
slang
generell
fåglar

Ordet snort inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till snort (inom vardagligt)

Ordet snort inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till snort (inom sport)

Ordet snort inom slang

en dos kokain

Översättningar (inom slang)

Ordet snort inom generell

Synonymer till snort (inom generell)

Ordet snort inom fåglar

Synonymer till snort (inom fåglar)

Diskussion om ordet snort